ФРАНЧАЙЗ

Техническа помощ

Необходимите за изпичане на Форнетти продуктите конвектомати се осигуряват от Форнетти, по този начин партньорите не трябва да ги закупуват.

Монтирането на конвектоматите е много просто, поставянето им в магазина допринася за създаване на приятна атмосфера и унифицирана визия. Конвектоматите при всички случаи трябва да се поставят на видимо и лесно достъпно място в търговсктата площ, на което изпичането на Форнетти продуктите да бъде лесно, а ароматът на прясно изпечени продукти да примамва клиентите.

В случай на техническа повреда по конвектомата нашите търговски представители отстраняват повредата за сметка на Форнетти в рамките на 24 часа от възникване на повредата.

  
Всеки ден продуктите Форнетти се консумират от милиони души в цяла Европа. Поставили сме акцент върху непрекъснатото обновяване на асортимента, съобразявайки се с изискванията на клиентите ни.
Качеството на нашите продукти трябва да отговаря на различни изисквания, измежду които валидните нормативни изисквания, наредби, очакванията на Клиентите, както и на правилата за безопасност на храните.
Системата на Форнетти Франчайз Ви дава възможност с една малка инвестиция и без риск да разширите асортимента във вече работещ Ваш обект или да стартирате нов, доходоносен бизнес.