Политика по отношение на качеството

Политика на качество и безопасност на храните на ФОРНЕТТИ България

Качеството на нашите продукти трябва да отговаря на различни изисквания, измежду които валидните нормативни изисквания, наредби, очакванията на Клиентите, както и на правилата за безопасност на храните. Продуктите ни се произвеждат и доставят при регулирани условия, при непрекъснат контрол, за да отговарят на валидните изисквания на продуктите (безопасност на продуктите, качество, правила, процеси и спецификации). Стремим се винаги да удовлетворяваме напълно поставените към нас очаквания. За да постигнем това Форнетти въвежда и използва сертификати FSSC 22000 Food Safety System Certification 22000:2011 и IFS International Food Standard.

Фирмата ни прави всичко необходимо за запазване на авторитета ни, изграден благодарение на качеството на продуктите, за  поддържането и популяризирането на качеството, за непрекъснатото поддържане в съзнанието на служителите и потребителите на връзката между качеството и външния облик. А това можем да постигнем само тогава, ако всички служители в нашето Дружество изпълняват задълженията си с пълна отговорност. За реализирането на това ние въвличаме съответните служители при обсъждане на различните промени и оценяваме техните забележки. За правилното функциониране на системата всеки работник отговаря със своята цялостна и отговорна работа.

За постигането на нашите цели е необходима добра комуникация между служителите, обучение на колегите как да използват системата, както на теория, така и на практика. Добрата подготовка на колегите ни по всяко едно време ние гарантираме чрез провеждането на професионални обучения и участие в специализирани курсове, с помощта на които те получават една по-пълна картина за пазарните очаквания и технологичните и технически новости. Всичко това е основа за бъдещото развитие.

Всеки един от нашите служители трябва да е отворен и възприемчив към обратната вързка от Клиентите по отношение на качеството на продуктите и навиците на потребителите. Целта ни е максимално съблюдаване и уважение към здравето, интересите и желанията на потребителите, затова поддържаме тясна връзка с нашите Клиенти, за да може да сме винаги осведомени за техните нужди и очаквания, за да спечелим и задържим доверието им и по този начин да постигнем задоволяване на нуждите им.

Основна цел в бъдеще е запазване на водещата пазарна роля на фирмата и непрекъснато подобрение на качеството. Най-важно условие за успешното пазарно участие е производство на продукти с отлично качество, надеждност и етично бизнес отношение, за което се задължават всичките ни служители. Постоянното качество на продуктите ни се гарантира от патента Форнетти.

Качеството не е просто цел, а най-важният инструмент!

За производството на продуктите ни се използва само нехидрогениран маргарин, беден на транс-мастни киселини.

Използваните суровини не могат да съдържат генно-модифицирани съставки.

Основа за конкурентноспособността на Дружеството ни е признателност към потребителите. Стремим се на всяко ниво в нашата фирма да превърнем в ежедневна практика подхода и чувството за отговорност, ориентирани към качеството. За осъществяването на това намерихме за необходимо въвеждането, сертифицирането по IFS Food и FSSC 22000 система за безопасност на храните.

  
Всеки ден продуктите Форнетти се консумират от милиони души в цяла Европа. Поставили сме акцент върху непрекъснатото обновяване на асортимента, съобразявайки се с изискванията на клиентите ни.
Качеството на нашите продукти трябва да отговаря на различни изисквания, измежду които валидните нормативни изисквания, наредби, очакванията на Клиентите, както и на правилата за безопасност на храните.
Системата на Форнетти Франчайз Ви дава възможност с една малка инвестиция и без риск да разширите асортимента във вече работещ Ваш обект или да стартирате нов, доходоносен бизнес.