ФРАНЧАЙЗ

Система за взимане на заявки

Партньорите ни мога да подават своите заявки по телефон, факс, e-mail или лично на търговския представител.

Доставки

Предоставената на Форнетти франчайз партньорите напълно безплатна основна услуга включва доставка до мястото на изпичане. Доставката се извършва с хладилни камиони, като се стремим да поддържаме непрекъсната хладилната верига.

Основни правила в системата за доставка:

СТОКАТА ДА ПРИСТИГА ВИНАГИ В ПРАВИЛНОТО

  • време
  • качество
  • количество
  • място
  
Всеки ден продуктите Форнетти се консумират от милиони души в цяла Европа. Поставили сме акцент върху непрекъснатото обновяване на асортимента, съобразявайки се с изискванията на клиентите ни.
Качеството на нашите продукти трябва да отговаря на различни изисквания, измежду които валидните нормативни изисквания, наредби, очакванията на Клиентите, както и на правилата за безопасност на храните.
Системата на Форнетти Франчайз Ви дава възможност с една малка инвестиция и без риск да разширите асортимента във вече работещ Ваш обект или да стартирате нов, доходоносен бизнес.