ИНФОРМАЦИЯ
Възможност за работа

Изисквания:

- подходящо образование. Предпочитана специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, Производство и обслужване в ЗХР

- опит на подобна позиция се счита за предимство

- комуникативност, лоялност, инициативност, умения за работа в екип

Отговорности:

- изпича, подрежда всяка стока на подходящо място, аранжира асортимента на търговските витрини в магазина

- съхранява правилно стоките и следи за срока на годност на предлаганите продукти

- обозначава продажната цена на стоките с етикет написан ясно и четливо, като не въвежда клиента в заблуждение

- материална, свързана с издаване на фискални бонове, фактури и ежедневното отчитане на оборота на касовия апарат и коректно попълване на касовата книга

- отговорност за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в търговския обект

- изпълнява задълженията си с нужното уважение към колеги, клиенти и ръководство на фирмата

Компанията предлага:

- коректност в трудовите отношения

- отлична възможност за професионална реализация

- фиксирано заплащане и бонусна система

Обръщаме внимание върху работното време на обекта: 06:00 часа – 20:00 часа; събота и неделя от 07:00 часа – 17:00 часа, като работното време на служителя е разпределено по график.

Всеки ден продуктите Форнетти се консумират от милиони души в цяла Европа. Поставили сме акцент върху непрекъснатото обновяване на асортимента, съобразявайки се с изискванията на клиентите ни.
Качеството на нашите продукти трябва да отговаря на различни изисквания, измежду които валидните нормативни изисквания, наредби, очакванията на Клиентите, както и на правилата за безопасност на храните.
Системата на Форнетти Франчайз Ви дава възможност с една малка инвестиция и без риск да разширите асортимента във вече работещ Ваш обект или да стартирате нов, доходоносен бизнес.